skip to Main Content
42 55 13 32 cgh@mecatum.dk

Følgende handelsbetingelser omfatter produkter og services, der udbydes af MECATUM ved Camilla Gregers-Høegh, CVR nr. 36287039, Solbakkevej 3, 4652 Hårlev, Danmark, cgh@mecatum.dk.

Camilla Gregers-Høegh/MECATUM forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne når som helst. Du bør jævnligt tjekke betingelserne på www.mecatum.dk, da du er ansvarlig for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

MECATUM løser opgaver på timebetaling, fast pris eller fast aftale, og det aftales med dig som kunde, inden arbejdet går i gang. Alle opgaver aftales skriftligt. Alle priser i danske kroner og er ekskl. moms. Betalingsfrist er 7 dage, medmindre andet er noteret eller aftalt.

Opgaver på timebetaling
Mindre opgaver løses normalt på timebetaling á 790 kr. ekskl. moms. Jeg løser opgaver ned til 15 minutter ad gangen, og du faktureres derfor pr. påbegyndt kvarter. Ved mindre opgaver på maks. 2 timer sender jeg faktura ved levering af det aftalte.

Ved opgaver hvis omfang vurderes til at være over 2 timer, betales for 1 time, før opgaven påbegyndes. Herefter betales løbende for hver eller hver anden time, afhængig af omfanget af opgaven. Betales en eller flere fakturaer ikke til tiden, stoppes opgaven, til det manglende beløb er betalt.

Opgaver på fast pris
Jeg giver gerne en fast pris på din opgave, så du kender det samlede beløb for hele opgaven. Ud fra en kort snak med dig vurderer jeg, hvor omfattende opgaven er og sætter betalingen ud fra det. Opgaven vil i tilbuddet være specificeret, så vi er enige om omfanget. Du kan herefter acceptere eller afslå mit tilbud.

Inden opgaven går i gang, betaler du 50 % af den samlede pris, og resten skal betales ved levering af det aftalte. Er det en større opgave, vil betalingen være delt i 3 rater: 50 % inden opgavens start, 30 % halvvejs igennem og 20 % ved levering.

Har du brug for yderligere hjælp eller udbygning af opgaven, kan du få en særskilt pris på den ekstra tid, som har samme betalingsbetingelser som beskrevet ovenfor.

Faste aftaler
En fast aftale er for dig, der har brug for længerevarende samarbejde om dine kommunikationsopgaver. Derfor løber aftalen for et kvartal ad gangen, og du forpligter dig til at betale forud for et kvartal ad gangen. Ca. 1 uge før kvartalets udløb sender jeg dig faktura på næste kvartal, og betalingsfristen er 7 dage.

Ved en fast aftale får du opgaverne til en lavere pris end den almindelige timebetaling. Derfor er det ikke muligt at ”hoppe af og på”, og aftalen løber, selv om du ikke har brug for alle timer/opgaver i det pågældende kvartal. Det er dit ansvar at gøre brug af aftalen, men jeg kontakter dig løbende for at minde dig om, at du har opgaver til gode. Og er du flittig til at gøre brug af aftalen, giver jeg dig besked, når vi nærmer os loftet for timer/opgaver i det pågældende kvartal.

Den faste aftale kan opsiges med en måneds varsel op til et nyt kvartal. Ønsker du for eksempel at stoppe din faste aftale fra 2. kvartal (1. april), skal du sende mig en mail senest den sidste dag i februar. Modtager jeg ikke din opsigelse i rette tid, kører aftalen videre, og du vil modtage faktura for næste kvartal, som skal betales, før aftalen kan opsiges.

Jeg har fuld forståelse for, at der kan være perioder med ekstra travlhed eller nedsat behov, hvor du slet ikke har brug for en fast aftale. Derfor giver jeg mulighed for at pause den faste aftale maks. et kvartal om året – det må dog meldes skriftligt til mig senest en måned før, det nye kvartal begynder.

Hvis du har opsagt din aftale, kan den kun genoptages ved, at du binder dig for 2 perioder (6 måneder). Dette er for at undgå, at den lavere pris bliver udnyttet, da det ikke vil være fair overfor mine andre kunder.

Mindre opgaver på fast aftale som for eksempel smårettelser på website og korrektur af korte tekster løses som udgangspunkt indenfor 24 timer, fra opgaven er modtaget på mail. Større opgaver som blogindlæg, opsætninger og lignende aftales altid forud.

Kurser/workshops
Ved booking af kurser og workshops sendes faktura på det fulde beløb, der betales senest 5 dage før kurset/workshoppen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Eventuel afbestilling af kursus/workshop skal ske skriftligt senest 14 dage før, kurset/workshoppen finder sted, og du modtager en bekræftelse på din afbestilling senest 2 hverdage efter modtaget mail. Bekræftelsen er din kvittering for at afbestille, så pas på den. Afbestilles kurset/workshoppen mindre end 14 dage før, beregnes et administrationsgebyr på 20 % af det fulde beløb. Ved afbestilling mindre end 5 dage før, er refundering af kursusbetalingen ikke længere muligt. Skyldes afbestillingen sygdom og lignende, kan det i mange tilfælde efter aftale lade sig gøre at finde en alternativ dato for kurset/workshoppen.

Er MECATUM nødt til at aflyse kurset/workshoppen, tilbydes en af to muligheder: 1) Det fulde beløb retur eller 2) Ny dato for kurset/workshoppen. En eventuel aflysning fra min side vil ske så hurtigt som muligt.

Online produkter
Alle rettigheder af online produkter udbudt af Camilla Gregers-Høegh/MECATUM tilhører Camilla Gregers-Høegh. Når du køber et online produkt, har du brugsret på produktet i ubegrænset tid, medmindre andet er noteret.

Betaling af online produkter sker ved bestilling og trækkes fra din konto ved levering af produktet.

Medmindre andet er angivet ved det enkelte online produkt, er der ikke fortrydelsesret på online produkter.

Back To Top